Ny sentral på sørsida av byen.

Nå er vi kommet oss godt til rette i lokalene til gamle Breidablikk skole. Det vil nå hete "Breidablikk Aktivitetshus". Sjekk ut våre aktiviteter på FB, og på dette nettstedet. Kom gjerne innom for å delta på noen av våre aktiviteter.

Vi er så heldig å kunne fortelle at det skal åpnes den 14 frivilligsentralen i rekken i Trondheim. Denne er plassert i nyrenoverte gamle Breidablikk skole på Heimdal.

Norges frivilligsentraler

Der er 30 år siden den første frivilligsentralen ble åpnet, ordningen startet 1991. I dag finner du sentraler i nesten alle landes kommuner, og flere sentraler i store byer. i dag er det over 460 sentraler i Norge, og til og med en i Spania. Stat og kommune er med på å bevilge penger slik at en kan drive frivilligsentralene. Frivilligsentralene er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønske, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag og foreninger, næring og kommune. Sammen skaper vi gode inkluderende lokalsamfunn.

Trondheims frivilligsentraler

Tillerbyen Frivilligsentral utgjør en av Trondheims 14 frivilligsentralerIngen av byens frivilligsentraler er eid av kommunen, men har eiere med lokal tilknytning. Frivilligsentralene og kommunen har Samarbeidsavtale, hvor frivilligsentralene får årlige tilskudd til drift fra stat og kommunen.  

Om Tillerbyen frivilligsentral

Tillerbyen Frivilligsentral er organisert som en underavdeling i foreningen Sjetne Bydelshus. Tillerbyen Frivilligsentral startet opp 9 august 2021. Tillerbyen frivilligsentral ligger under samme daglig leder som Sjetne frivilligsentral, Siri Kvande. Frivillig leder på Tillerbyen blir Nina Iversen. Frivilligsentralen utvikles i takt med menneskene som bidrar og nærmiljøets behov,. Vi er derfor åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentralenes slagord "Møte mellom mennesker" gjenspeiles i vår visjon.

Tillerbyens frivilligsentrals visjon.

Sammen med alle, skal frivilligsentralen bidra til at nærmiljøet utvikles og oppleves positivt for flest mulig. Vi jobber for å utfordre mennesker i alle aldersgrupper til å engasjere seg og bidra med frivillighet for å fylle tomrom i nærmiljøet vårt.

Vår oppgave er ikke å drive egne aktiviteter, men å; avdekke behov, vurdere løsninger, synliggjøre behovet, igangsette tiltak i samhandling med organisasjonslivet og å følge opp igangsatte tiltak. Vi er gjerne med på å igangsette aktiviteter, men vårt ønske er å styrke organisasjonslivet ved å overføre igangsatte aktiviteter til andre. Vi prioriterer innsats som gjør at mennesker møtes gjennom varierte aktiviteter i nærmiljøet, fremfor å løse individuelle hjelpebehov enkeltmennesker måtte ha.

OM FORENINGEN SJETNE BYDELSHUS

Tillerbyen Frivilligsentral eies av  foreningen Sjetne Bydelshus, og inngår som en underavdeling i bydelshusets styre. Frivilligsentralens høyeste myndighet er derfor årsmøtet i Sjetne Bydelshus. Sjetne Bydelshus har som formål å på best mulig måte legge til rette for at Sjetne Bydelshus fungerer som et samfunnshus og knutepunkt for frivilligheten og beboere i Sjetnemarka, Kroppanmarka, Okstad Tiller og Heimdal. Nå har vi også fått tilgang på lokale i gamle Breidablikk skole, som vil være et knutepunkt på Tiller og Heimdal. Det skal legges til rette for at Sjetne Bydelshus og Gamle Breidablikk skole  kan bli en møteplass for øving og fremføring av rytmisk musikk, orkester, korps og teater. Det kan være arena for øving og idrett og andre frivillige aktiviteter.

2022 © Tillerbyen Frivilligsentral